Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:[Katedra]
Autor/Author:Edward Zdanowski (?)
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Uwagi/Comments:Prawdopodobnie pocztówka fotograficzna autorstwa Edwarda Zdanowskiego.
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p004916
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • detale architektoniczne
    • katedry
    • kościoły
    • kościoły-wnętrza