Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Tyniec)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Tyniec. Opactwo O.O. Benedyktynów`z XI w. Absyda barokowa
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu [...]
Technika/Technique:druk
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX wieku
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p004922
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory