Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Las Wolski)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Panieńskie skały.
Adres wydawniczy/a publisher's address:44280 Wydawn. sal. mal. polsk. Kraków 1901. [...]
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi karty przy czym lewy dolny róg złamany, na odwrocie uszkodzony znaczek pocztowy.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1901
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1902
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p004933
Kategorie tematyczne/Categories:geologia skały, głazy i inne formy geologiczne