Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Typy z Królestwa Polskiego
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Królestwo Polskie
Tytuł/Title:Typy Polskie
Adres wydawniczy/a publisher's address:A. J. O. Ph 345
Technika/Technique:druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone "okrągłe" rogi z drobnymi ubytkami oraz złamany prawy górny róg karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1916
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1916
Topografia/Topography:Królestwo
Uwagi/Comments:A.J.O. / AJO = Wydawnictwo A. J. Ostrowski (Abram Izaak Ostrowski) czynne w latach 1900-1945, początkowo w Łodzi potem też w Warszawie (Warszawa-Łódź)
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p005048
Kategorie tematyczne/Categories:► etnografia
    • stroje ludowe
    • typy ludowe
► kostiumologia i stroje ludowe