Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Typy z Królestwa Polskiego
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Królestwo Polskie
Tytuł/Title:Typy z Królestwa Polskiego. Typen aus Polen
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem A. J. Ostrowskiego w Łodzi. [...]
Technika/Technique:druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915
Topografia/Topography:Królestwo
Uwagi/Comments:A.J.O. / AJO = Wydawnictwo A. J. Ostrowski (Abram Izaak Ostrowski) czynne w latach 1900-1945, początkowo w Łodzi potem też w Warszawie (Warszawa-Łódź)
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p005054
Kategorie tematyczne/Categories:► etnografia
    • stroje ludowe
    • typy ludowe
► kostiumologia i stroje ludowe