Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Typy z Królestwa Polskiego
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Królestwo Polskie
Tytuł/Title:Russisch-polnische Typen. Польскіе типы
Adres wydawniczy/a publisher's address:203 SSTN
Technika/Technique:druk barwny
Stan/Condition:Pozycja w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1905-1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo
Cena/Price:90
Numer katalogowy/Number:p005056
Kategorie/Categories:► etnografia
    • stroje ludowe
    • typy ludowe
► kostiumologia i stroje ludowe