Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Widoki i typy z Królestwa Polskiego
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Królestwo Polskie
Adres wydawniczy/a publisher's address:AJO SELU.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1918
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915-1918
Topografia/Topography:Królestwo
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p005058
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe