Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Typy z Królestwa Polskiego
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Królestwo Polskie
Tytuł/Title:Typy Polskie. Volkstypen aus Polen
Adres wydawniczy/a publisher's address:R 852 G 8 (?)
Technika/Technique:druk kolorowany
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915
Topografia/Topography:Królestwo
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p005063
Kategorie tematyczne/Categories:► etnografia
    • stroje ludowe
    • typy ludowe
► kostiumologia i stroje ludowe