Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno - Góra Trzech Krzyży.
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1947
Uwagi/Comments:Pocztówka z albumiku "Ziemie Wschodnie R.P." wydanego w Londynie przez Veritas Foundation Press b.r. [nie przed 1947]. Reprinty pocztówek międzywojnia. Rzadka pocztówka.
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p005085
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • pomniki