Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Worochta / Ворохта
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Worochta.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1947
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Uwagi/Comments:Pocztówka z albumiku "Ziemie Wschodnie R.P." wydanego w Londynie przez Veritas Foundation Press b.r. [nie przed 1947]. Reprinty pocztówek międzywojnia. Rzadka pocztówka.
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p005086
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty i wiadukty panoramy, transport kolejnictwo