Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Grodno / Гродна / Гродно
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Grodno dawne województwo białostockie (do 1939) (Białoruś)
Tytuł/Title:Grodno - Kościół Nawiedzenia MB.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1947
Uwagi/Comments:Pocztówka z albumiku "Ziemie Wschodnie R.P." wydanego w Londynie przez Veritas Foundation Press b.r. [nie przed 1947]. Reprinty pocztówek międzywojnia. Rzadka pocztówka.
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p005114
Kategorie tematyczne/Categories:architektura i panoramy kościoły ulice