Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno - Uniwersytet - Dziedziniec Poczobutta
Technika/Technique:druk
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1947
Uwagi/Comments:Pocztówka z albumiku "Ziemie Wschodnie R.P." wydanego w Londynie przez Veritas Foundation Press b.r. [nie przed 1947]. Reprinty pocztówek międzywojnia. Rzadka pocztówka
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p005120
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • szkoły wyższe