Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Jaremcze (Яремче)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:161. Jaremcze. Ogólny widok. 161. Яремче [...]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Aba Heller, Księg. w Nadwórnej. [...] 1929. Fot. L. i M. Heller.
Autor/Author:L. i M. Hellerowie
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi, dość mocne, choć niezbyt widoczne, złamanie prawego górnego rogu karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1929
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1929
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p005166
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty i wiadukty panoramy, transport kolejnictwo