Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Jaremcze (Яремче)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:253. Jaremcze. Most kamienny nad Prutem. 253. Яремче [...]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Aba Heller, Księg. w Nadwórnej. [...] 1929. Fot. L. i M. Heller.
Autor/Author:L. i M. Hellerowie
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1929
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1929
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p005167
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty i wiadukty, transport kolejnictwo