Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Wilanów.
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20/30-te XX w.
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p005421
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki, ogrody i skwery rezydencje