Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Drzwi z 1562 r. w sieni kam. Baryczków.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Tow. Op. nad Zab. Przeszł. Wykonano w Zakł. Art. Graficznym "Helios" w Warszawie, Ordynacka 6
Technika/Technique:druk
Stan/Condition:Pozycja w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1914
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:Tow. Opieki n. Zabyt. Przeszłości = Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie - wydawca pocztówek w latach 1906-1939; zob. Morgulec t.12 s. 28 poz. 204
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p005469
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • detale architektoniczne
    • domy, kamienice