Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Drzwi z 1562 r. w sieni kam. Baryczków.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Tow. Op. nad Zab. Przeszł. Wykonano w Zakł. Art. Graficznym "Helios" w Warszawie, Ordynacka 6.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1914
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p005469
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne domy, kamienice