Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Nowy Targ
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Nowy-Targ. Szkoła i kościół. Ratusz. Gimnazyum. Sokół. Pierścieniowa cegielnia parowa. Rynek. Ochronka i planty. Stacya kolejowa. Most na Czarnym Dunajcu. Ogólny widok.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawn. sal. mal. polsk. Kraków 1910. [...] 993.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1910
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1911
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p005796
Kategorie tematyczne/Categories:transport kolejnictwo, przemysł architektura dworce kolejowe fabryki, zakłady przemysłowe kościoły mosty i wiadukty panoramy parki, ogrody i skwery ratusze rynki sokolnie szkoły wielowidokowe