Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Nowy Targ
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Nowy Targ. Kościół.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie. [...] 5 "Akropol" Kraków.
Technika/Technique:Druk niebieski
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi przy czym złamane prawe rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1927-1936
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1940
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p005798
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły