Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Poronin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Poronin
Tytuł/Title:Nowy kościół parafialny w Poroninie. Proj. arch. Fr. Mączyński.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Drukarnia Literacka - Kraków.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi oraz niezbyt widoczne złamanie lewego górnego rogu karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1920
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1957 (!)
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Uwagi/Comments:Kościół wzniesiony 1917-1926.
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p005816
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły