Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Pieniny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Pieniny. Łodzie na Dunajcu
Adres wydawniczy/a publisher's address:S. M. P. Kr. [...] 50
Technika/Technique:druk zielony
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX wieku
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p005866
Kategorie tematyczne/Categories:► turystyka i rekreacja
► architektura i panoramy
    • panoramy
► transport
    • tratwy