Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Przemyśl
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Przemyśl województwo podkarpackie (przemyskie)
Tytuł/Title:Pozdrowienie z Przemyśla. Gruss aus Przemyśl. Frans Josefs-Quai. Wybrzezy Franciszka Józefa.
Adres wydawniczy/a publisher's address:M. G. Rossenfeld, Przemyśl. [...].
Technika/Technique:Chromolitografia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi z drobnym ubytkiem w lewym górnym rogu, złamany prawy górny róg, niezbyt widoczne pionowe zagięcie przy prawym marginesie karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:koniec XIX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1900
Topografia/Topography:Galicja
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:p005994
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • panoramy