Pocztówki

Literatura

Banaś 2009 - Paweł Banaś: Oswajanie Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk na pocztówkach pierwszej powojennej dekady. Warszawa: Korporacja Polonia, 2009.
Morgulec - Jerzy Morgulec: Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników. T. 1-23. Warszawa: wydanie własne autora, 2000-2008.
Strzałkowski 2017 (Leksykon fotografów) - Jacek Strzałkowski: Leksykon fotografów. Frankfurt am Main: nakładem autora, 2017.